logo-orum

INFANTS

TERÀPIA

La salut mental dels infants és de vital importància per al seu desenvolupament i benestar. En el nostre centre, entenem la importància de cuidar i promoure el benestar emocional des de primerenca edat. El nostre enfocament multidisciplinari ens permet brindar atenció integral a través de la Prevenció, Detecció, Orientació, Diagnòstic i Tractament.

Com a mares i pares és natural tenir inquietuds i dubtes sobre els nostres fills. Si el teu fill/a experimenta dificultats en l’atenció, l’aprenentatge escolar, la parla o la conducta, és el moment de considerar una avaluació per entendre millor la situació.

Al nostre centre, comptem amb una unitat específica en valoracions amb terapeutes de diverses disciplines, per ajudar-te a trobar respostes i solucions a aquestes inquietuds.

Sabem que pot haver-hi moments en els quals ens enfrontem a desafiaments i necessitem orientació. Som aquí per a donar-te suport i guiar-te en aquests moments crucials, ajudant-te a crear un ambient familiar saludable i de criança positiva.

Teràpia psicològica per a infants i família
Superar les pors
Problemes i/o trastorns de conducta
Millora de l’autoestima
Processos de dol i pèrdues
Millora d’habilitats socials
Problemes de parla
Problemes d’aprenentatge, atenció, concentració, dislèxia i TDAH
Problemes amb les noves tecnologies
Dificultats en els estudis
Problemes en la lectura – Mètode Glifing (un entrenament de la lectura lúdic mitjançant les noves tecnologies)
Altes capacitats
Assetjament i bullying
Ansietat i angoixa
Depressió
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)

Psicologia
Psiquiatria
Pedagogia
Psicopedagogia
Psicoeducació
Pediatria
Psicomotricitat
Logopèdia
Neuropediatria
Neuropsicologia

El mètode de treball d’Orum Center es basa en la filosofia de ser un equip humà compromès amb l’objectiu de fomentar i compartir la millora personal i familiar mitjançant l’aplicació d’una atenció profunda, l’escolta activa, una genuïna empatia i una visió d’equip multidisciplinar.

Per començar la nostra relació, t’escoltarem obertament per entendre com et podem ajudar. Després, t’orientarem sobre el millor enfocament per gestionar-ho, identificant l’àmbit i el professional més adequat per a tu.

Com sabré si la teràpia està ajudant al meu fill/filla?
Durant el procés terapèutic, estarem atents als canvis observables en el comportament, les emocions i les interaccions socials del vostre fill/a. A través de la comunicació oberta i l’observació col·laborativa, anirem identificant millores i ajustant el pla terapèutic segons les necessitats canviants del vostre infant.

Com puc continuar el suport a casa entre sessions de teràpia?
Us proporcionarem estratègies i eines específiques que podeu utilitzar a casa per reforçar els aprenentatges de la teràpia. Us ajudarem a crear un entorn de suport consistent i a implementar les habilitats adquirides durant les sessions en situacions quotidianes.

Quina és la durada típica del procés terapèutic?
La durada de la teràpia pot variar segons les necessitats individuals de cada infant i els objectius terapèutics establerts. Al principi del procés, junts definirem un pla i una estimació de temps basada en les circumstàncies particulars. Reavaluarem aquest pla regularment per assegurar-nos que estiguem fent progressos satisfactoris.

Com puc comunicar-me millor amb el terapeuta del nostre fill/a?
Encoratgem una comunicació oberta i transparent entre vosaltres com a pares i nosaltres com a terapeutes. Estarem disponibles per respondre a les vostres preguntes i inquietuds. A més, establirem canals clars de comunicació per correu electrònic o trucades, i també oferirem sessions de seguiment per discutir el progrés i ajustar el pla terapèutic si cal.

Què puc fer si el meu fill/a mostra resistència o no vol assistir a la teràpia?
Entenem que a vegades els infants poden mostrar resistència a la teràpia. Tractarem d’entendre les seves preocupacions i establirem una relació de confiança amb ells al llarg del temps. Treballarem junts per crear un entorn còmode i segur, i adaptarem l’enfocament terapèutic per abordar les seves inquietuds.

Si tu no saps com fer-ho

t'ajudem

Si tu no saps com fer-ho

t'ajudem