logo-orum

ADOLESCENTS

TERÀPIA

L’adolescència és una fase clau on es desencadenen canvis emocionals profunds i rebelions, ja que els joves exploren la seva identitat i naveguen la transició de la infantesa a l’independència com a adults. Aquest procés de descobriment personal és fonamental per al seu desenvolupament emocional i autònom, tot i que pot tenir un impacte abrumador, amb desafiaments importants que no només afecten els joves sinó també els pares i mares.

A l’etapa adolescent la salut mental dels joves és essencial per al seu benestar a llarg termini. En el nostre centre, compartim aquesta prioritat i reconeixem l’impacte fonamental que té el benestar emocional durant aquesta fase crucial de la vida.
El nostre equip humà, mitjançant l’escolta i l’empatia promou el benestar mental i emocional dels adolescents. El nostre enfocament integral abasta la Prevenció, Detecció, Orientació, Diagnòstic i Tractament.

Com a mares i pares, comprendre els moments desafiants és fonamental. Estem aquí per proporcionar el suport i la guia necessària en aquests moments crucials, amb l’objectiu de fomentar un ambient familiar sa i promocionar una criança positiva. El nostre compromís consisteix a proporcionar als adolescents les eines i el suport que requeriran per afrontar els desafiaments de manera saludable, mentre treballem junts per construir un futur emocionalment sòlid.

Teràpia psicològica per a infants i família
Superar les pors
Problemes i/o trastorns de conducta
Millora de l’autoestima
Problemes amb les noves tecnologies
Processos de dol i pèrdues
Millora d’habilitats socials
Problemes de parla
Problemes d’aprenentatge, atenció, concentració, dislèxia i TDAH
Dificultats en els estudis
Problemes en la lectura – Mètode Glifing (un entrenament de la lectura lúdic mitjançant les noves tecnologies)
Altes capacitats
Assetjament i bullying
Ansietat i angoixa
Depressió
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)

Psicologia
Psiquiatria
Pedagogia
Psicopedagogia
Psicoeducació
Pediatria
Logopèdia
Neuropediatria
Neuropsicologia

El mètode de treball d’Orum Center es basa en la filosofia de ser un equip humà compromès amb l’objectiu de fomentar i compartir la millora personal i familiar mitjançant l’aplicació d’una atenció profunda, l’escolta activa, una genuïna empatia i una visió d’equip multidisciplinar.

Per començar la nostra relació, t’escoltarem obertament per entendre com et podem ajudar. Després, t’orientarem sobre el millor enfocament per gestionar-ho, identificant l’àmbit i el professional més adequat per a tu.

Què passarà a les sessions de teràpia per al meu fill/a?

A les sessions, el terapeuta treballarà amb el teu fill adolescent per explorar els seus sentiments, pensaments i reptes. Utilitzant tècniques terapèutiques adequades, es treballarà en el desenvolupament d’habilitats per afrontar els objectius marcats, com saber gestionar situacions difícils, millorar les relacions i promoure el benestar emocional.

Com puc saber si la teràpia està realment ajudant el meu fill/a?

Podràs observar canvis com una millora en la comunicació, l’expressió emocional o la gestió de l’estrès. El terapeuta també et mantindrà informat sobre el progrés en les sessions. La millora pot ser gradual, i és important donar temps al procés terapèutic.

Quina és la implicació dels pares i mares en el procés terapèutic de l’adolescent?

La implicació dels pares i les mares és crucial. El terapeuta pot proposar sessions familiars o reunions per a les actualitzacions sobre el progrés. També pots recolzar el teu fill/a en la implementació d’estratègies apreses a les sessions i mantenir l’obertura en la comunicació.

Quan podré veure resultats en el comportament del meu fill/a?

La velocitat del progrés varia, però moltes vegades els canvis positius poden ser evidents després d’unes poques sessions. Algunes vegades, els resultats poden ser més subtils, i és important tenir paciència i donar temps al procés terapèutic.

Com puc abordar la resistència del meu fill/a a assistir a les sessions de teràpia?

La resistència és normal en molts adolescents. Parlar obertament amb el teu fill/a sobre els avantatges pot ser útil. El terapeuta també pot utilitzar tècniques per aconseguir que l’adolescent se senti més còmode. La implicació positiva dels pares i la flexibilitat ajuden a superar la resistència inicial.

Si tu no saps com fer-ho

t'ajudem

Si tu no saps com fer-ho

t'ajudem