logo-orum

Autoestima i autoconcepte

Autoestima i autoconcepte no són sinònims, però estan estretament relacionats. L’autoestima és la valoració subjectiva que fa una persona sobre si mateixa i l’autoconcepte és la imatge que es té sobre un mateix.   Quan el ‘jo desitjat’ i el ‘real’ es creuen, afloren les inseguretats i frustracions Les persones estem contínuament comunicant-nos amb nosaltres […]