Carrer Ballester, 9, 25002 Lleida

Un equip de professionals

A la teva disposició

Posem al teu servei un equip de professionals

Sílvia Amat

Directora i cap de l’Àrea de Logopèdia i Psicopedagogia

Rosa M. Fondevila

Cap de Gestió i Atenció a l’Usuari

Diplomada en Relacions Laborals per la Universitat de Lleida.

Tècnica especialista administrativa.

Tècnica en psicomotricitat.

Responsable de sistemes de gestió de qualitat.

Responsable de sistema LOPD i seguretat.

Dilatada experiència, de més de quinze anys, en organització, gestió i administració d’empresa i recursos humans.

F. Xavier Amat

Terapeuta i supervisor de l'Àrea de Psicologia

Maria Gilart

Coordinadora en Psicologia Infantil - Psicòloga

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona – Col·legiada nº 18948

Màster en Teràpia Psicomotriu per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Màster en Atenció Precoç realitzat a l’ITEAP.

Intervenció familiar sistèmica.

Especialista en trastorns d’aprenentatge i del neurodesenvolupament; realització de valoracions, assessorament i intervenció.

DR. Fernando Paredes

Coordinador de Pediatria i Neuropediatria - Metge neuropediatra

Especialitzat en Pediatria i Neurologia Pediàtrica per l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Ha realitzat nombrosos cursos en l’àmbit de la seva especialitat i compta amb estudis de doctorat a la Universitat de Barcelona.

És membre de la Societat Europea de Neuropediatria i soci numerari de la Societat Espanyola de Neurologia Pediàtrica.

Actualment és metge adjunt del Servei de Pediatria i cap de la Unitat de Neurologia Pediàtrica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

Nati Romero

Psicòloga

Laura Ruiz

Psicòloga

Número de col·legiada: 26993

Psicòloga

Graduada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (2015).

Màster en Psicopatologia Clínica Infantojuvenil a la Universitat Autònoma de Barcelona (2017).

Actualment està realitzant el Màster en Psicologia General Sanitària a la Universitat de Lleida.

Ha treballat com a psicòloga en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual i l’autisme, amb nens i adults, en entitats com: l’Associació Catalana del Síndrome X Fràgil, Món Pediàtric, Fundación Lovaas o la Fundació Asproseat (Centre Ocupacional). Actualment compagina la feina de psicòloga fent divulgació, com a redactora en revistes digitals i portals de psicologia i salut (Muy Interesante, La mente es maravillosa, Diario Femenino…).

Víctor Cabrerizo

Psicòleg

Número de col·legiat 29024

Psicòleg

Grau en Psicologia per Universitat Oberta de Catalunya.

Cursant Máster Universitari en Psicologia General Sanitaria. Udl Lleida

Experiència de fa mes de sis anys com a professor en línia de Psicologia

Formació en teràpies contextuals. Telepsicologia. Pràctica Clínica Online

Anna Blanch

Psicòloga

Maria Albà

Logopeda

Graduada en Logopèdia (àmbit clínic) per la Universitat Autònoma de Barcelona – Col·legiada nº 08/4496

Formació específica en Intervenció en el Trastorn per Dèficit d’Atenció.

Cursant Màster en Atenció Precoç i Família a la Fundació Blanquerna (Universitat Ramon Llull).

Cursant Grau de Psicologia a la Universitat Oberta de Catalunya.

Experiència en suport educatiu en infants amb dificultats d’aprenentatge, trastorns del llenguatge oral i escrit i disfuncions orofacials.

sques administratives.

Mònica Chimenos

Logopeda

Diplomada en Logopèdia per la Universitat Ramon Llull – Col·legiada nº 08/0995

1997 – 2000 DIPLOMATURA EN LOGOPÈDIA. Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna. Barcelona.

2000 – 2001 POST-GRAU en INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA EN ELS TRASTORNS DE LA VEU. Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna. Barcelona.

2002 – 2003 POST-GRAU en TRASTORNS DEL LLENGUATGE ESCRIT. DISLÈXIA. Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP). Barcelona.

2004 – 2006 INTERVENCIÓ FAMILIAR SISTÈMICA. Centre KINE. Barcelona.

2004 Teràpia Miofuncional en Disfuncions Orofacials (1r nivell). Col·legi oficial de Logopedes de Catalunya. Barcelona.

2005 Teràpia Miofuncional en Disfuncions Orofacials (2n nivell). Col·legi oficial de Logopedes de Catalunya. Barcelona.

2006 – 2007 POST GRAU en ATENCIÓ PRECOÇ. PREVENCIÓ, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT. Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP). Barcelona.

Especialitzacions

1999 Psicopatologia de la corporalitat. Universitat d’Estiu Ramon Llull. Barcelona.

2000 Curs d’especialització: Pertorbacions del llenguatge: del so a la intervenció. Universitat de Lleida.

2001 Titol de Quiromassatge pel centre mèdic KIRMA. Lleida.

2001 Curs PARLAR EN PÚBLIC de l’Escola d’Expressió i Psicomotricitat Carme Aymerich. Barcelona.

2004 Curs IMPOSTACIÓ DE LA VEU de l’Escola d’Expressió i Psicomotricitat Carme Aymerich. Barcelona.

2017 Curs de AVALUACION Y INTERVENCION EN EL TRASTORNO DEL LENGUAJE (TEL), impartit per J. Acosta mitjançant el CLC. Barcelona

2018 curs “El Trastorn específic del llenguatge.“ Estrangers en la seva pròpia llengua. Integratek. Barcelona

2018 Curs TRASTORN ESPECÍFIC DEL LLENGUATGE. CREDA. Lleida.
2019 Taller d’aplicació, correcció i interpretació de les escales Bayley de desenvolupament infantil. ACAP. Barcelona

2021 Curs Trastorns de l’aprenentatge, de la conducta i afectius: diagnòstic i intervenció. Integratek. Barcelona

Anna Martínez

Psicopedagoga

Llicenciada en Psicopedagogia – Col·legiada nº 1463 (COPEC)

Diplomada en Magisteri d’Educació Física.

Màster en Neuroeducació i Optimització de Capacitats.

Experiència en reeducació i orientació en les dificultats d’aprenentatge.

Intervenció en desenvolupament global i processos psicològics bàsics.

Núria Biosca

Logopeda

Graduada en Logopèdia per la Fundació Universitària del Bages (UAB) – Col·legiada nº 08/4228

Intèrpret de llengua de signes i guia per a persones sordcegues.

Màster en Logopèdia Educativa per l’ISEP.

Postgrau en Trastorns de l’Espectre Autista per l’ISEP.

Experiència en atenció precoç, trastorns de llenguatge, trastorns de la veu i disfuncions orofacials.

Montse Batlle

Departament d’Admistració i Atenció a l’Usuari

Diplomada en Tècnic d’empreses i activitats turístiques per la Universitat de Lleida

Formació en Orientació al Client i Proactivitat Comercial.

Dilatada experiència de més de vint anys en tasques d’administració i recepció, comerç i màrketing, comunicació i atenció públic.

Experiència en la realització de gestió d’accions promocionals i tasques administratives.

Alba Mateu

Psicòloga

Janet Jaires

Fisioterapeuta

Íngrid Ros

Psicòloga

ORGANIGRAMA D’ORUM CENTER