Taller “Estratègies per a conductes disruptives a l’aula: TC, TND, TD, TDAH I PATOLOGIA DUAL”