logo-orum

Com superar els problemes d’aprenentatge?

En el moment en què els nens i les nenes comencen el procés de lectura i escriptura és quan podem detectar els problemes d’aprenentatge. Acostuma a ser a 1r i 2n de Primària, quan tenen entre 6 i 7 anys. Tot i que els trastorns són diversos, hi ha estratègies per superar-los, que posem en pràctica a Orum Center.

Davant d’un trastorn d’aprenentatge, “hem de reforçar de forma positiva al nen o nena,  hem de procurar no bloquejar-lo amb el que no fa bé sinó més aviat subratllant el que fa bé”. Es tracta de potenciar les qualitats del nen o nena per reforçar-lo de cara a vèncer les seves dificultats. Aquesta és la recomanació que ofereix la nostra psicopedagoga, Noèlia Marinas. Molts dels trastorns d’aprenentatge es poden resoldre amb sessions de reeducació.

 

Alguns dels trastorns d’aprenentatge més destacats:

  • Dislèxies

    Excercici amb taula de llum

Són un dels trastorns més comuns i poden ser heretables. Es detecten en nens i nenes que confonen lletres o presenten problemes en l’àmbit de la lectura i la comprensió. A vegades, també tenen dificultats per estructurar un text. Els signes d’alerta acostumen a arribar a 3r o 4t de Primària. 

En tots els casos, un cop tenim un diagnòstic prèvi, l’escola podrà realitzar adaptacions pels alumnes, com disposar de més temps per respondre un examen o canviar un enunciat perquè l’alumne ho entengui millor.

  • Disgrafies

Són nens que presenten dificultats en el traç. En aquest àmbit, s’intenta reforçar la part visual i perceptiva. Un dels signes externs és la mala lletra, complementat amb el fet que els altres no entenen el que el nen escriu. Amb les disgrafies, també cal un procés de reeducació.

  • Discalcúlies

Es tracta d’una dificultat en l’adquisició de certes habilitats matemàtiques. La pateixen els nens que giren l’ordre dels números. Els problemes comencen a 1r de Primària amb dificultats per comprendre la relació matemàtica.

  • Dificultat de la comprensió lectora

Són infants que presentaran una bona fluidesa lectora no obstant no tenen la capacitat de comprendre allò que estan llegint. També els afecta a l’escriptura, concretament a l’hora d’expressar-se de forma escrita i al raonament matemàtic.

 

Com ho treballem a Orum Center?

Excercici amb taula de llum

Una de les primeres tasques que duem a terme és valorar el problema d’aprenentatge que pateix l’infant. La nostra psicopedagoga, Noèlia Marinas, explica com ho fem: “Primer ens entrevistem amb les famílies, sense els nens, per tal de valorar quina ha estat l’evolució de l’infant i quina és la seva situació actual, per això, fem aquesta primera entrevista i s’ofereix una valoració de l’infant per tal de poder preparar de manera adequada la reeducació”. Una vegada realitzades les proves, fem el diagnòstic i l’expliquem a la família. A partir d’aquí, treballem coordinats sempre amb les escoles i els orientadors.

A les sessions amb els més petits, utilitzem jocs de paraules, textos de comprensió i taules de llum. Són recursos per captar l’atenció i la motivació dels nens.

Amb els adolescents, fem servir els jocs de taula que afavoreixen l’atenció i la millora de la seva autoestima i altres recursos com la música o l’art per tal de treballar aspectes lectoescriptors.

Des d’Orum Center, intentem donar pautes de criança als pares per saber com han d’actuar davant d’aquests problemes d’aprenentatge. Ells han de ser conscients que aquests trastorns són una dificultat d’aprenentatge que tenen una duració llarga. La reeducació i l’acompanyament emocional de les famílies serviran per assimilar i integrar el problema.