logo-orum

Com es trien les extraescolars?

Les activitats extraescolars són un tòpic que sempre estan en boca dels pares o en els col·loquis a taula mentre es sopa. Ens preguntem: “Hauré fet bé d’apuntar-lo a futbol?”, “S’ho estarà passant bé a ballet?” o “Seran molt estrictes a anglès?”

A continuació veurem uns criteris que ens poden ajudar a respondre aquestes qüestions o, si més no, a esvair algunes incerteses.

Què són les activitats extraescolars?

Són activitats incloses en el marc de l’educació no formal que segueixen un currículum ocult, és a dir, que tenen uns objectius complementaris als de l’educació formal impartida en les escoles, amb la finalitat de completar la formació integral dels nens en aspectes culturals, habilitats socials i temps d’oci, amb caràcter lúdic emmarcat en un ambient distens i divertit.

També podem escoltar el nom d’activitats paraescolars: aquestes són activitats extraescolars que formen part del Projecte Educatiu d’una escola.

Una evidència legal de les activitats extraescolars és:

*D’acord amb aquest marc legal i normatiu vigent, les activitats complementàries només estan regulades pels centres en règim de concert. Segons l’article 1.1 del Decret 198/1987 “es consideren activitats complementàries les que no figurant expressament incloses en els plans i programes oficials, tenen com a finalitat el perfeccionament i l’ampliació de la tasca educativa, cultural i social realitzada pel centre, de manera que es completa el procés de formació dels alumnes mitjançant el desenvolupament de determinats aspectes del projecte educatiu”. D’acord amb l’article 1.2 del 9 mateix Decret, “les activitats escolars complementàries tindran caràcter voluntari per als alumnes i es desenvoluparan fora de l’horari lectiu establert d’acord amb la programació oficial”.”

Els principals objectius pels quals s’opta a aquestes activitats són:

Socials: els horaris de feina dels pares i ritme accelerat de la societat, de vegades requereixen l’ampliació de l’horari del centre.

Educatius: complementen la formació dels alumnes, fomentant valors, aptituds i actituds.

Personals: per divertir-se, aprendre des de l’oci, descarregar tensions, o inclús desestressar-se.

També podem establir una classificació de les activitats extraescolars segons el tipus d’activitat i segons l’edat.

Tipus d’activitats i beneficis que reporten

Les extraescolars poden ser d’àmbits molt diversos, i a l’hora d’escollir-les sorgeixen les primeres reflexions i decisions esperant fer-ho bé. Segons el tipus d’activitat hi trobem tres grups:

Activitats físiques i esportives

(relacionades amb l’esport i la motricitat. Poden ser en equip o individuals)

 • Promouen un estil de vida saludable basat en l’exercici físic.

 • Ajuden a millorar la psicomotricitat i la coordinació.

 • Permeten la tolerància a la frustració.

 • Desenvolupen sentiment d’equip amb els companys i sentiment de superació.

 • Beneficien les habilitats socials amb la socialització, la constància, el compromís (positiu en nens introvertits) en cas de ser col·lectiu.

 • Reforcen l’autocontrol, la disciplina i l’autosuperació (positiu en nens molt actius, si és individual).

Activitats artístiques i d’oci (pintura, ball, música, teatre, màgia…)

 • Potencien la intel·ligència emocional, afavorint l’expressió de sentiments.

 • Desenvolupen la creativitat i la imaginació.

 • Potencien les habilitats manuals i la motricitat fina.

Activitats curriculars o acadèmiques (idiomes, anglès, matemàtiques divertides o també de reforç)

 • Reforcen els coneixements apresos a l’aula.

 • Aporten coneixements extra quan hi ha el desig de saber coses noves.

 • Ajuden en els problemes d’aprenentatge.

 • En els idiomes, a partir dels 3 anys l’aprenentatge és a través de jocs, cançons i mètodes senzills.

  A partir dels 6 anys, quan l’exigència és major, la motivació augmentarà a través de viatges a l’estranger, fent amics d’altres països, amb lectura o TV en l’idioma en qüestió.

Quan el criteri de selecció és l’edat

Aquí parlem tenint en compte les característiques generals del nen corresponents a la seva edat evolutiva i sempre entenent que cada nen té unes característiques particulars i determinades.

EDAT PREESCOLAR (4 ANYS)

Psicomotricitat: estimulació a través dels moviments i la interacció. Es donava en atenció al CDIAP i més endavant en teràpia.

Natació: és un esport molt complet, un cop la motricitat permet al nen aprendre a nadar. Prèviament es poden fer activitats de familiarització amb el medi aquàtic. Més informació aquí.

Ball: desenvolupa l’expressió i la comunicació corporal, a més de despertar el sentit musical i rítmic. Estimula la coordinació i el treball en grup. Més informació aquí.

Dibuix: ajuda a expressar sentiments, emocions i sensacions. Estimula la creativitat, l’autocontrol i la confiança en un mateix.

EDAT PREESCOLAR (5 ANYS)

Gimnàstica artística: desenvolupa habilitats motrius, fomenta l’autoconeixement del cos, el ritme i el moviment. Més informació aquí.

Futbol: estimula diverses condicions físiques com la velocitat, els reflexos, la coordinació motora i també treballa la competició en grup. Més informació aquí.

Tenis: treballa els reflexos, la coordinació, la velocitat i la psicomotricitat. Més informació aquí.

Bàsquet: augmenta la resistència i la coordinació dels moviments, enforteix els músculs amb la rapidesa, l’agilitat i la flexibilitat i a més, controla les accions individuals para adaptar-les a la resta del grup. Més informació aquí.

Yoga, arts marcials, taekwondo, karate o judo: doten de salut corporal i mental. Desenvolupen la concentració, la resistència, la força i la flexibilitat. També ensenyen valors com la integritat, l’honestedat i l’autodisciplina.

EDAT PRIMÀRIA CI (6 ANYS)

Pintura (manualitats): estimula la capacitat creativa, la destresa manual i visual, i l’expressió plàstica. A més, fomenta la concentració i la tranquil·litat. Més informació aquí.

Música i instruments musicals: desperta la intel·ligència musical i el sentit del ritme, alhora que és divertit, relaxa, estimula i proporciona plaer. Desenvolupa la coordinació i la concentració. Més informació aquí.

Patinatge: treballa els músculs, brinda resistència al tronc superior i estimula la velocitat i la coordinació motriu. Més informació aquí.

EDAT PRIMÀRIA CI (7 ANYS)

Escacs: desenvolupa la memòria, la concentració i la imaginació. Ensenya a prendre decisions, assumir responsabilitats pels seus actes, superar errors i gaudir dels encerts. A més, estimula la seguretat en un mateix. Més informació aquí.

EDAT PRIMÀRIA CM (8 ANYS)

Teatre infantil: desenvolupa el control de la memòria, la interpretació, la lectura i els moviments corporals. Estimula la imaginació, la creativitat i l’autoestima. Més informació aquí.

EN EDAT PRIMÀRIA CS (10 ANYS)

Voleibol: treballa l’agilitat, els reflexos i la velocitat. Ensenya respecte i tolerància cap als companys i cap a la frustració davant les adversitats i els límits, ensenya acceptació de les regles de joc, augmenta el sentit de l’esportivitat i del treball en equip. Més informació aquí.

Quins criteris de selecció hem de tenir en compte?

Les activitats extraescolars poden ser profitoses si sabem seleccionar-les bé per adequar-les a les necessitats dels nens. Per contra, podem arriscar-nos a què no els aporti res i perdin el temps.

S’ha de valorar les seves inquietuds i consensuar amb ells les seves preferències; s’ha d’inculcar el sentiment de pertinença i de compromís. Sigui quin sigui el motiu i valorant les realitats familiars és difícil saber si és correcta una opció, però s’ha de vetllar decidint amb sentit comú. Aquí podeu veure uns criteris de selecció a tenir en compte per triar l’activitat extraescolar:

– Motivació

Ha d’estar animat i predisposat. Cal evitar ser imposat i ha d’estar basat en els seus gustos i interessos. En la mesura del que és possible, convé decantar-se per disciplines alternatives/diferents o complementàries a l’escola perquè trobi atractiva la novetat.

– A gust

Escoltar el nen per planificar el seu horari per poder atendre, dins de les possibilitats, les seves expectatives. L’ideal és consensuar i que hi hagi compromís per part del nen respecte a l’activitat; una vegada es pot permetre l’error i canviar d’activitat, però fer-ho constantment no és viable.

– Adequades a edat i capacitats

El nen ha de participar en activitats que pugui afrontar; no interessa que li provoqui rebuig, avorriment o frustració.

– Màxim 3 cops per setmana

No cal saturar els horaris dels nens, ja que necessiten i tenen el dret a tenir temps per a descansar, jugar, relaxar-se, estar en família i fer els deures sense anar tard a dormir.

Es pot posar el símil de la vida laboral d’un adult amb el temps escolar del nen.

– Assessorament des del professorat

Consultar al professor per si veu adequada alguna activitat en concret que pugui ser útil, entenent-se com a oportunitat per treballar alguna àrea que necessiti ser estimulada o reforçada, ja sigui cognitiva, de personalitat o motriu.

– Combinar activitats

Si es trien diverses activitats, és aconsellable que siguin variades dins dels 3 tipus: per exemple, una esportiva i una altra artística-recreativa, per poder tenir múltiples experiències que l’ajudaran a desenvolupar-se.

– En funció de la logística familiar

Les extraescolars poden elegir-se considerant les necessitats logístiques familiars, però no solament per aquest motiu.

– No justifica premi ni càstig

La contribució a un correcte desenvolupament integral del nen no considera les activitats com a moneda de canvi davant de reforç, sigui positiu o negatiu. Han de tenir importància per si mateixes i ser enteses com a tal.

Una reflexió diària: l’assistència a acadèmies per fer els deures és útil? Endinsant-nos en l’àmbit psicopedagògic

Està bé si de forma conjunta amb els professors s’arriba a la conclusió que és realment necessari per al nen, sobretot en les primeres etapes.

No es centra tant a fer deures sinó en una reeducació en la qual, mentre es donen pautes de la matèria amb què es té dificultats, s’ensenya tècniques d’estudi, recursos segons la manera individual d’aprendre, a més d’organitzar-se, planificar i adquirir autonomia per estudiar per si sol.

Si ho reduïm a portar el control dels deures i a centrar-li l’atenció en les tasques acadèmiques correm el risc que s’acostumi a aquest tipus de suport i pot disminuir la seva capacitat de continuar per ell mateix.

Pretenem desenvolupar i potenciar habilitats que el facin autònom, que generin actitud de treball independent i resolutiu.

Per acabar…

Quan les famílies decideixen apuntar els seus fills a les activitats d’estiu ho fan per diversos motius: perquè no tenen amb qui deixar els nens, perquè consideren que és una bona opció educativa per a ells, perquè els amics i amigues també s’hi apunten o per les meravelloses activitats que les empreses i escoles venen, entre altres raons. Molt sovint, però, oblidem que darrere de tot això hi ha una figura clau que es manté en l’anonimat, l’eix vertebrador de qualsevol extraescolar: el professional que l’imparteix, sota una metodologia, uns principis i un ambient.

El temps i la reflexió esdevenen importants factors, clau en la decisió. Cal recordar “triar les activitats en funció de les qualitats i l’etapa evolutiva del nen, per a contribuir de forma adequada en el seu desenvolupament personal, incidint en les àrees per un desenvolupament integral òptim.”

Sempre fan més dos opinions que una, per això us deixo evidències; per si us heu quedat amb ganes de saber-ne més sobre el tema.

Ojo con cargar la agenda del niño. Reportatge de El País.

Anna Martínez

Piscòloga d’Orum Center